Juliana

Wilhelmina besloot in 1948 afstand te doen van de troon. Dit vanwege haar gezondheid en omdat zij teleurgesteld was over de politieke ontwikkelingen in Nederland na de oorlog. Op 6 september 1948 trad Juliana aan als nieuwe koningin van Nederland. Dat zou enkele rijksdelen verliezen, want ook Nederland kreeg te maken met de dekolonisatie. Juliana zette haar handtekening onder de soevereiniteitsverklaring van Indonesië in 1949 en in 1975 tekende zij voor de onafhankelijkheid van Suriname.

In 1953 zette Juliana zich in voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland en bewees daarmee een 'moeder des vaderlands' te zijn. Zij bleef verder ook betrokken bij sociale kwesties en liet zich eens ontvallen dat zij eigenlijk het liefst maatschappelijk werkster was geworden. Juliana was in haar functie nauw betrokken bij de formatie van de kabinetten tijdens haar regeerperiode. In haar optreden als staatshoofd toonde zij een zekere eigenzinnigheid. Een bekend voorbeeld hiervan is haar speech voor het Amerikaanse Congres in 1952, waarin zij pleitte voor wereldvrede en vreedzame coëxistentie. Dit tot ongenoegen van de de Nederlandse regering en waarschijnlijk ook van de militair Bernhard.

Het kwartje dat geslagen werd in de regeringsperiode van Juliana heeft een chic uiterlijk en werd geslagen van 1948 tot en met 1980. Toch zijn er jaren die niet geslagen zijn. Dit zijn de jaren 49, 51, 52 en 59. Er is hier geen specifieke reden voor. In 1980 is de laatste oplage van Juliana gemaakt, de reden hiervoor is, is dat ze afstand gedaan had van de troon.